Bas is als stadmaker betrokken bij verscheidene bottom-up initiatieven op het snijvlak van stedelijke en sociale ontwikkeling. De belangrijkste zijn:

 Paard van Noord

 Brug over het IJ

 Amsterdam Noord Groene Stad Aan het water (ANGSAW)

 Concertgemaal